Dere er klare for å bli foreldre, men har problemer med å bli gravide? For over halvparten av alle par som strever med dette, så ligger problemet hos kvinnen. For 40-45 % av parene så er mannlig infertilitet problemet. Hos nesten 25 % av parene som sliter med å bli gravide, så har begge partene utfordringer. I denne artikkelen vil vi fokusere på problemet med mannlig infertilitet, og hva man kan gjøre i disse tilfellene. 

 

Hvordan Mannlig Infertilitet Diagnostiseres

 

SykdomsHistorie

 

Vurderingen når det kommer til “mannlig infertilitet,” med andre ord; en helt eller delvis manglende evne til å kunne oppnå befruktning, begynner med å samle informasjon ved å se på sykdomshistorien. Legen vil se om det har vært sykdommer eller metabolske abnormiteter som kan påvirke sædkvaliteten, som for eksempel høyt blodtrykk og diabetes. Kanskje kan noe av årsakene til at mannens sædceller ikke er levedyktig være på grunn av medisinbruk. 

 

Seksuell Helse

 

Legen din trenger å samle detaljert informasjon om seksuelt overførbare sykdommer, urologiske sykdommer og inngrep – selv om de fant sted da du var barn. Hyppigheten av seksuell aktivitet, ereksjon og utløsning er også viktig. Er disse aktivitetene smertefulle eller vanskelige å oppnå? 

 

Den følgende medisinske undersøkelsen vil fortelle deg om tilstanden på dine sekundære seksuelle karakteristika: mengde kroppshår og kroppsbygning, størrelsen og konsistensen på testiklene og andre egenskaper ved utviklingen av kjønnsorganene dine. 

 

SædAnalyse 

Den siste brikken i puslespillet: Trenger dere IVF behandling eller trenger dere en sæddonor? Dette bestemmes etter en komplett analyse av mannens sædvæske. Av alle parameterne som studeres, så finnes det tre nøkkelindikatorer: 

 

1) Konsentrasjon – antallet sædceller per milliliter. 

 

2) Bevegelighet (motilitet) – hvor raskt og hvor godt beveger de seg? 

 

3) Utseende – ser de normale ut? 

 

Størrelsen og formen på sædcellene har innvirkning på muligheten de har for å befrukte et egg. Abnormale sædceller har deformiteter som dobbelt eller misdannet hode, dobbel kropp, dobbel eller krokete hale eller de er for små eller for store. Deformiteter alene er ikke en grunn til bekymring, og er ganske vanlig. Spørsmålet er hvor stort antall det er av abnormale sædceller, for alvorligheten av problemet øker med antallet observerte abnormiteter. 

 

Testing for Mannlig Infertilitet på AVA Klinikken

 

Når spesifikke tester for mannlig infertilitet er nødvendig på AVA Klinikken, så bruker vi ofte DNA Skade Analyse og Hyaluron BindingsAnalyse (HBA) av sæden. 

 

Hormonelle og genetiske tester, og ultralyd-diagnostiserende tester er også vanlig praksis. Husk at den populære ProstataSpesifikt Antigen (PSA) testen brukes for tidlig diagnostisering av prostatakreft og avgjør ikke fertiliteten hos menn. 

 

Årsaker til Mannlig Infertilitet

 

Det er mange årsaker til mannlig infertilitet. Disse årsakene inkluderer: 

  • Blokkert transport av sædvæske gjennom sædlederne (pga medfødte defekter, defekter oppstått etter infeksjoner, tidligere sterilisering, osv.); 
  • Retrograd ejakulasjon (sæden ejakuleres inn i blæren); 
  • Testiklene produserer lite eller ingen sæd (på grunn av årebrokk, hormonell ubalanse, skader, konsekvenser av kirurgiske inngrep, effekter av medisinering, kjemi, stråling, genetiske sykdommer o.l.). 

 

Dette er ikke en komplett liste, men de fleste av disse årsakene forårsaker lav konsentrasjon av sædceller i ejakulasjonen – mindre enn 15 millioner per milliliter – kalt ooligozoospermi. De kan til og med forårsake azoospermi – ingen sædceller i sædvæsken overhodet. 

 

BehandlingsValg

 

Det finnes mange valg tilgjengelig for infertilitets behandling på AVA Klinikken. 

 

I mindre alvorlige saker med mannlig infertilitet, så kan legen skrive ut medisiner eller foreta en inseminasjons-prosedyre. 

 

Ved andre, mer utfordrende tilfeller av mannlig infertilitet, alvorlig årebrokk, eller etter sterilisering, så kan det være at pasienten trenger et urologisk inngrep. 

 

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om disse inngrepene er i stand til å  gjenopprette fertiliteten på en effektiv måte. Selv etter en operasjon, så hender det veldig ofte at pasienten ikke kan befrukte på naturlig vis, og trenger IVF behandling. 

 

IVF kombineres med intracytoplasmisk spermieinjeksjon (ICSI), en revolusjonerende teknologi som krever et mye mindre antall sædceller for å befrukte et egg enn tidligere metoder. Denne teknikken garanterer praktisk talt befruktning, selv når sædcellene er av dårlig kvalitet eller når antallet sædceller i ejakulasjonen er veldig lavt. 

 

Legene på klinikken henter ut veldig små mengder sædceller direkte fra testiklene, enten gjennom Testikulær Spermie Ekstraksjon (TESE) eller ved en biopsi av testikkelen. Deretter bruker man de innhentede sædcellene til ICSI befruktning av de kvinnelige eggcellene i IVF syklusen. 

 

Andre Løsninger

 

Når disse metodene ikke fungerer, så benytter man seg av sæddonasjon. Dette er også samme behandling som brukes for single kvinner, og lesbiske par. 

 

Avhengig av årsakene til infertiliteten, så benytter man seg av en enkel inseminasjon, IUI med donorsæd, eller IVF med donorsæd, for disse pasientene. 

 

NB: Det er viktig å huske på at i Norge, så har kvinnen, så fremt hun ikke er enslig, rett til å benytte seg av donorsæd frem til hun er 44. I Latvia derimot, så kan en kvinne få IVF med donormateriale (både donorsæd og donoregg) opp til fylte 50 år, uavhengig av sivil status. 

 

I tilfeller der kvinnen også sliter med infertilitet og ikke kan bruke egne egg, så kan pasienter tilbys befruktning med donoregg (eggdonasjon) og donorsæd (sæddonasjon). 

 

På AVA Klinikken utforsker vi alle muligheter for å hjelpe deg med å få barn. Kontakt oss for å få vite mer om løsningene ved mannlig infertilitet.