Det kan være utfordrende å bli gravid etter fylte 35, men det er ingen umulighet dersom man får hjelp fra profesjonelle som benytter de rette teknikkene.

Jeg bor i Norge, er over 35 år og jeg sliter med å bli gravid.

Dette er en stressende følelse som deles av en økende andel kvinner verden over. Presset om å skulle bli gravid kan være vanskelig for mange kvinner, og reisen frem mot et svangerskap kan være fylt av opp- og nedturer.

I 20 til 25 års alderen er det mange som utsetter graviditet, av karrieremessige hensyn. Når man blir rundt 35 år og eldre, så er det mange som har et stort ønske om å bli gravide, men da er det gjerne andre faktorer som spiller inn; som for eksempel helsemessige- og medisinske hensyn, om man er i et forhold eller er singel og seksuell legning. Ønsket om å bli mor er av og til ikke nok, og i denne artikkelen så vil vi vise deg de mulighetene du har til å få barn ved ufrivillig barnløshet.

Adopsjon, eller behandling av barnløshet ved bruk av IVF?

I Norge så er adopsjon en prosess som er tidkrevende og preget av byråkrati. For hver 500de adopsjon av barn fra utlandet av norske foreldre, så er det bare 5 adopsjoner av norske babyer. I tillegg til at adopsjonsprosessen gjerne tar to til fire år, så er også kostnadene ved adopsjon høye. I gjennomsnitt koster en adopsjonsprosess rundt 10.000 euro eller omkring 100.000 norske kroner.

 

Det kan være en løsning å få fosterbarn eller adoptere ved ufrivillig barnløshet, men det er flere utfordringer og ulemper ved dette, som bør vurderes nøye på et tidlig tidspunkt.

Selvfølgelig kan en forelder elske et fosterbarn eller et adoptert barn like mye som et biologisk barn, men noen ganger kan det medføre gnisninger i familielivet, med barnet som det største offeret. Når du planlegger å bli fosterhjem, så må du helt fra begynnelsen av forberede deg på at barnet kan bli flyttet til et annet hjem. Ved adopsjon derimot, så har du ikke dette problemet, men det kan resultere i andre konflikter for barnet, som for eksempel lengsel etter å finne sine biologiske foreldre.

I tillegg så er det mange kvinner som ser på et svangerskap som en helt naturlig del av det å skulle bli mor; det er ingen annen opplevelse som kan gi den samme tilfredsstillelsen som det å bære frem og føde sitt eget barn.

In-vitro-fertilisering (IVF) er den beste løsningen med tanke på suksessrate.

Dersom du er en norsk kvinne under 38 år som sliter med ufrivillig barnløshet, så finnes det offentlige tilbud om kunstig befruktning og IVF, som gir deg mulighet til å bli gravid. Allikevel må man ta flere grunnleggende begrensninger med i beregningen, noe som kan komplisere prosessen ytterligere for de som ønsker å oppleve gleden ved et svangerskap og det å bli mor.[NH1] 

For det første, så er det bare syv offentlig klinikker i Norge som har rett til å utføre behandlinger mot infertilitet, noe som i realiteten betyr at du må stille deg i kø. Det vil minimum ta flere måneder, og det stjeler dyrebar tid.[NH2] 

For det andre, dersom man tar utgangspunkt i dagens medisinske standard og forventet levealder, så er de fastsatte aldersbegrensningene ulogiske. Er du over 38 år, så gir behandling ved IVF deg den beste muligheten til å øke sjansene for å bli biologisk mor. I tillegg er donorene i Norge ikke anonyme, noe som betyr at barnet ditt vil kunne få kunnskap om sitt biologiske opphav. Dette kan for enkelte være en ukomfortabel situasjon. Utvalget av donorer er også veldig begrenset, Man får komme med ønsker om hår-, øyefarge og høyde på donor, men det gis ingen garantier for at disse ønskene oppfylles fullt ut.[NH3] 

Den tredje faktoren er at under en IVF behandling, så har legen rett til å sette inn kun ett embryo, noe som åpenbart reduserer sjansene for graviditet ytterligere. Tatt i betraktning av at staten bare vil betale for opp til 3 forsøk, så er ikke systemet utformet for best mulig suksess.

For det fjerde, så er det slik at norsk lovgivning fremdeles forbyr single kvinner å benytte seg av IVF behandling. Den totale summen av begrensinger, i tillegg til den høye prisen for en eventuell privat behandling i Norge, oppmuntrer fremtidige norske foreldre til å vurdere behandling utenlands.[NH4] 

 

Hva er sjansene for å bli gravid?

Det er viktig at man forstår at sjansene for å bli gravid som 35-åring, er 42 % lavere enn hos kvinner i aldersgruppen 20 til 24 år. Ved 37 år, så så faller en kvinnes mulighet til å unnfange et barn med ca 9 % hvert år. Dersom du ikke har benyttet deg av vitrifisering (nedfrysing av ditt genetiske materiale) og du ikke kan unnfange naturlig, så er det verdt å vurdere mulighetene for assistert befruktning.

Sjansene for å bli gravid som 35-åring, er 42 % lavere enn hos kvinner i aldersgruppen 20 - 24 år. Tid er en viktig faktor. Det er viktig å komme i gang og gjøre de rette stegene!

Assistert befruktning (ART): sæd- og eggdonasjon.

I hovedsak er det to fremgangsmåter ved behandling av infertilitet ved IVF: donasjon fra en mann (sæd), eller en eggcelle fra en kvinne, i ulike kombinasjoner. Eggdonasjon er ikke så vanlig siden noen land forbyr bruk av kvinnelige donorer ved behandling av barnløshet.

Når det gjelder Latvia, og mer spesifikt Ava Clinic i Riga, så har vi antakeligvis den største donorbanken i landet – menn og kvinner med Skandinaviske trekk, slik at barnet kan se ut som deg. I tillegg, ulikt mange andre land, så forbyr ikke Latvisk lovgivning behandling av barnløshet hos single mødre eller hos homofile par.

I følge lovgivningen i Latvia, så er egg- og sæddonorene anonyme. Donorene har ingen mulighet til å finne ut av hvem som mottar hans eller hennes genetiske materiale. Du vil ikke til å få vite noen personlige data om donoren, men det vil heller ikke på noe tidspunkt komme en fremmed å forstyrre familien din og stille krav rundt det barnet du har oppdratt.

Den prosentvise suksessraten ved assistert befruktning er 93 %

Ved behandling av ufrivillig barnløshet, så er ikke dette begrenset kun til innsetting av donoregget i den fremtidige moren.

Det finnes et helt sett med verktøy ved assistert befruktning som kan øke suksessraten til i nærheten av det maksimale nivået.

Vanligvis så blir embryoene som man har fått ved hjelp av donoreggene, satt inn den tredje dagen, men nyere studier viser at ved kultivering av embryoer i opp til fem dager, til stadiet der de blir blastocyster, så vil den prosentvise suksessraten øke til 82-84 %.

Samtidig så er Ava Clinic i Riga, så langt den eneste i regionen som tilbyr bruk av sin unike Geri inkubator (Genea Embryo Review Instrument). Hva som er unikt, spør du? I Geri blir utviklingen av hvert embryo fastsatt i intervaller på fem minutter. Det vil si at det blir nesten 300 intervaller per dag, der legen med stor nøyaktighet kan undersøke og velge ut de beste, sunneste og det mest klare embryoet til overføring.

Hva er genetisk screening?

Det neste steget, som vil øke suksessraten med ytterligere noen prosent, er genetisk screening. Dette er en genetisk analyse av embryoet som utføres før innsetting. Det er viktig for oss ved Ava Clinic at vi tilbyr de til enhver tid beste og nyeste metodene.

Under analysen, så er målet å fremskaffe og analysere den komplette informasjonen om kromosomene, og utelukke embryo med feil kromosomsammensetning fra videre behandling. Screening gjøres på den femte dagen, når embryoet består av cirka 120 celler. For å utføre analysen, tar vi fem til syv celler, som vi utvinner DNA fra. Deretter, som et resultat av undersøkelsen, så får vi et nøyaktig svar på hvor friskt og sunt embryoet er genetisk. Selvfølgelig vil et sunt og friskt embryo øke sjansen for graviditet og fødsel av et friskt og sunt barn.

Embryo glue.

Embryo glue er en spesiell væske som brukes av legen under innsetting av et embryo. Når det er tid for innsetting, så er embryoet nedsenket i væsken som de vokser i de siste dagene. Denne væsken kan erstattes med et spesielt embryo glue før innsetting, noe som vil øke sjansene for et suksessfullt innsett.

Embryo glue, i medisinsk forstand, er nytt. Det kom på markedet for bare syv år siden, og leverandøren er lokalisert i Danmark, med en distributør i Sverige. Den første internasjonalt anerkjente analysen av effekten av embryo glue, ble publisert i Finland i 2014. Resultatene var for å være helt ærlig, imponerende.

Den gjennomsnittlige graviditetsraten ved bruk av embryo glue økte med 8 %, noe som brakte den totale suksessraten opp til fantastiske 92,3 %!

Forhold ved IVF langt hjemmefra.

Den totale varigheten av et behandlingsforløp med hormonbehandling ved IVF, inkludert innledningsvise analyser, er cirka en og en halv måned. Samtidig er behandlingsforløpet lagt opp slik at du bare trenger å fly til Riga en gang. I dag er det vanlig praksis at en pasient som ankommer om morgenen, flyr tilbake samme dag med et ettermiddags- eller kveldsfly.

Effektiv behandling ved ufrivillig barnløshet.

Sett i lys av den siste utviklingen av IVF-teknikker, så er din alder, ditt lønnsnivå og seksuell orientering ikke lenger til hinder for å oppleve den enorme gleden det er å bli mor.

Når vi kombinerer Ava Clinics metoder for assistert befruktning, kunnskap og erfaring med eggdonorer, donorutvalg, kunnskap om legemidler og fravær av norske begrensninger, sammen med ditt ønske om å få barn, - gir vi deg høye sjanser til å erfare det mirakelet det er å bringe et nytt liv inn i verden.