Det er mulig å bli mor etter fylte 40, men sjansene øker betraktelig ved bruk av donoregg i behandlingen.

 

Dersom du tenker på å bli mor som 40-åring, så kan de juridiske og naturlige begrensningene du muligens lider under, minske sannsynligheten for et vellykket og trygt svangerskap.

Det å bli gravid som 35-åring er 42 % vanskeligere enn det er for kvinner mellom 20 til 24 år. Fra fylte 37 år, så synker en kvinnes mulighet til å bli gravid med 9 % hvert år. Derfor er det veldig lave muligheter for å bli gravid på naturlig måte etter fylte 40. Etter 45 år, så har over 95% av de resterende eggene i eggstokkene genetiske defekter.

Spørsmålet er: hva kan man gjøre, dersom man har et sterkt behov for å bli mor? Er det mulig å forlenge fruktbarhetsperioden?

De som ikke har benyttet seg av vitrifisering – nedfrysing av genetiske materiale i ung alder, får problemer med å bli mor ettersom alderen øker.

Sannheten om IVF Etter Fylte 40

Vi er klar over at det er mange andre klinikker som vil si hva som helst for å tilfredsstille potensielle IVF klienter, men vi ønsker å fortelle sannheten.

For å omskrive Mark Twain, så kan vi si, «statistikk kan være løgn, spesielt hvis vi ikke liker den,» og slik er det også når suksess rundt IVF behandling diskuteres. 

Fakta er at suksessraten for IVF behandling for kvinner på 30 år er 48%. Denne synker til 22% ved 40 år, til 12% ved 42 år, ned til 7% ved 45 og er bare på 4% ved fylte 47 år.

Før vi går videre, trenger vi å nevne noen flere realiteter ved IVF-behandling.

Som et resultat av den lave suksessraten på IVF i moden alder, så er det mange land, Norge inkludert, som har en aldersbegrensning på IVF-behandling. Dette betyr at du må dekke behandling av barnløshet for egen regning.

IVF på AVA Klinikken i Riga

Den gode nyheten er at AVA klinikken i Riga står klar for å hjelpe deg til å bli mor, helt opp til fylte 50 år.

IVF-behandling i Latvia er et godt alternativ til IVF behandling i Norge, siden Latvisk lovgivning er utformet slik at den oppmunterer til suksess ved IVF-behandling.

I følge loven, så er donasjon av egg og sæd i Latvia anonym. På den måten har ikke donor noen mulighet til å finne ut hvem som vil motta hans/hennes genetiske materiale, og hans/hennes personlige informasjon er ikke tilgjengelig for deg. Donorbasen til AVA klinikken er den mest omfattende når det kommer til antallet menn og kvinner med Skandinavisk utseende.

Latvisk lovgivning forbyr heller ikke IVF behandling til single kvinner eller til par av samme kjønn.

La oss gi deg en innføring i måtene IVF behandling i Latvia kan øke dine sjanser til å bli mor etter fylte 40, og spesifikt hvordan spesialistene på klinikken kan øke dem.

Når du har kontaktet AVA klinikken, og du har tatt tester som viser at du fortsatt har en god beholdning med egg, så vil IVF behandlingen ved AVA klinikken bli ledsaget av en genetisk screening før implantasjon eller en genetisk testing før implantasjon for aneuploid (PGS og PGT-A), som medfører følgende:

-        Valg og overføring av embryo til livmoren som ikke har kromosom-avvik;

-        Reduserer risikoen for å få barn med enkelte genetiske defekter;

-        Halverer risikoen for spontanabort;

-        Eliminerer risikoen for flerlinger;

-        Øker sjansene for en vellykket embryo-overføring med 10 %;

-        Øker sjansene for en trygg fødsel med 15-20%.

Husk at IVF behandling bare kan gis etter en konsultasjon med lege, ultralyd og blodprøve for Anti-Müller hormoner, - som vil si noe om beholdningen med egg i eggstokkene.

Hva om eggene dine ikke lenger er sunne og frisk, eller de har genetiske defekter?

Eggdonasjon Over Fylte 40

Dersom beholdningen med egg er lav, eller det foreligger en lang, og uheldigvis, resultatløs behandlings-historikk, så er det fortsatt mulig å bli mor.

I dette tilfellet, så er suksessraten for IVF behandling avhengig av donoregg. På AVA klinikken, i de tilfellene der vi benytter oss av donor celler (eggdonasjon), så klarer vi å hjelpe 65% av pasientene.

Selv med disse suksessratene, så er prisene på AVA klinikken beskjedne i sammenligning med prisene i Norge, selv når du tar reisekostnadene med i betraktning.

Det er viktig å huske at når vi behandler individer opp til 50 år, så må behandlingsmetode velges etter en individuell vurdering. Mange faktorer, inkludert historie; antallet forsøk; helsesituasjon, må tas med i betraktning når man tar en beslutning.

Som en regel, så vil AVA klinikken anbefale bruk av donoregg under IVF behandling til kvinner over 43 år.

Selv om IVF suksessraten etter fylte 40 kommer an på mange forhold, så vil du på AVA klinikken i Latvia, ha enhver mulighet til et vellykket behandlingsforløp – og et som er skreddersydd for dine behov.

Gi aldri opp – det er vårt råd.

Kontakt AVA Klinikken for Mer Informasjon om IVF Etter Fylte 40