Nospiežot “Nosūtīt”, es apstiprinu, ka :
- sniedz piekrišanu savu iepriekš ietvertajā formā norādīto personas datu nosūtīšanai
AVA Clinic SIA kā pārzinim, lai AVA Clinic SIA šos personas datus izmantotu saziņai ar
mani, atbildes sniegšanai, reaģēšanai uz manu komentāru, jautājumu, pieprasījumu,
pieteikšanai uz vizīti.
- šāda manu personas datu nosūtīšana un manis sniegtā piekrišana ir brīvprātīga un,
ka, piemēram, jautājumus, pieprasījumus, dokumentus, izmeklējuma rezultātus varu
iesniegt arī klātienē vizītes laikā.
- es apzinos, ka iepriekš minēto piekrišanu un savus personas datus esmu tiesīgs
nedot vai doto piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, no šajā pieprasījumā norādītās e-
pasta adreses rakstot uz AVA Clinic SIA e-pasta adresi ava.riga@avaclinic.lv .
- pirms šīs savas personas datu nosūtīšanas man ir bijusi iespēja iepazīties ar AVA
Clinic SIA apstiprināto klientu privātuma atrunu, kas ir pieejama AVA Clinic SIA mājas
lapā: https://www.avaclinic.lv un kas sniedz plašāku informāciju par manu personas
datu apstrādi, kura tiks veikta pēc šīs manas personas datu nosūtīšanas. Šajā
privātuma atrunā ietvertā informācija man ir saprotama.
- es esmu vismaz 18 gadus vecs un nododu AVA Clinic SIA tikai savus personas datus,
kā arī, esmu informēts un apzinos, ka informācijas apmaiņa ar interneta starpniecību
nav pilnīgi droša.
AVA Clinic SIA aicina rūpīgi izvērtēt, pirms jūs šādā veidā sūtat mums savu veselības
informāciju un citu īpaši jūtīgu informāciju. Vienlaikus, vēršam uzmanību, ka AVA Clinic SIA
veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai saziņa, izmantojot tās mājas lapu, būtu
pēc iespējas drošāka.

Learn how we can help you

GET IN TOUCH
WITH AVACLINIC

Contact us in order to get quick feedback on how we can help.

International Quality standard (ISO 9001:2008) Learn more