Nospiežot “Nosūtīt”, es apstiprinu, ka :
- sniedz piekrišanu savu iepriekš ietvertajā formā norādīto personas datu nosūtīšanai
AVA Clinic SIA kā pārzinim, lai AVA Clinic SIA šos personas datus izmantotu saziņai ar
mani, atbildes sniegšanai, reaģēšanai uz manu komentāru, jautājumu, pieprasījumu,
pieteikšanai uz vizīti.
- šāda manu personas datu nosūtīšana un manis sniegtā piekrišana ir brīvprātīga un,
ka, piemēram, jautājumus, pieprasījumus, dokumentus, izmeklējuma rezultātus varu
iesniegt arī klātienē vizītes laikā.
- es apzinos, ka iepriekš minēto piekrišanu un savus personas datus esmu tiesīgs
nedot vai doto piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, no šajā pieprasījumā norādītās e-
pasta adreses rakstot uz AVA Clinic SIA e-pasta adresi ava.riga@avaclinic.lv .
- pirms šīs savas personas datu nosūtīšanas man ir bijusi iespēja iepazīties ar AVA
Clinic SIA apstiprināto klientu privātuma atrunu, kas ir pieejama AVA Clinic SIA mājas
lapā: https://www.avaclinic.lv un kas sniedz plašāku informāciju par manu personas
datu apstrādi, kura tiks veikta pēc šīs manas personas datu nosūtīšanas. Šajā
privātuma atrunā ietvertā informācija man ir saprotama.
- es esmu vismaz 18 gadus vecs un nododu AVA Clinic SIA tikai savus personas datus,
kā arī, esmu informēts un apzinos, ka informācijas apmaiņa ar interneta starpniecību
nav pilnīgi droša.
AVA Clinic SIA aicina rūpīgi izvērtēt, pirms jūs šādā veidā sūtat mums savu veselības
informāciju un citu īpaši jūtīgu informāciju. Vienlaikus, vēršam uzmanību, ka AVA Clinic SIA
veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai saziņa, izmantojot tās mājas lapu, būtu
pēc iespējas drošāka.

Uzziniet, kā mēs varam jums palīdzēt

SAZINIETES
AR AVA CLINIC

Sazinieties ar mums, lai tūlīt uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt

Starptautiskie kvalitātes standarti ISO 9001:2008 Uzzināt vairāk

Tagad mēs esam lepni mīļas meitenītes vecāki. Paldies par Jūsu palīdzību, ko jūs mums sniedzāt, lai mēs kļūtu par vecākiem visbrīnīšķīgākajai meitenītei pasaulē.

corner

Maria

45 gadi