Jaroslav Lakutin

Lege: Gynekolog og spesialist i kvinnesykdommer, medisinsk ansvarlig. Ansatt hos AVA CLINIC siden 2005. Har arbeidet med assistert befruktning fra 2002.

Utdannelse: Han ble ferdig utdannet i 1998 og spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk ved Pauls Stradins Klinisk universitetssykehus, Latvia. Har siden det jobbet med behandling av ufrivillig barnløshet og assistert befruktning. Ansatt på fertilitetsavdeling i AVA CLINIC i 2005.

Jobber med doktorgrad med tema hormonregulering og kommunikasjon mellom endometrium og embryo. Medisinskdirektør i AVA CLINIC, Riga, Latvia. Medlem i Latviskforening i gynekologi og obstetrikk (LGDSA), Baltic fertility society (BFS), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse innen assistert befruktning gjennom deltakelse på internasjonale kongresser og møter med høy faglig nivå. Publisert i mer enn 10 latviske og internasjonale medisinske blader.

Jaroslav Lakutin

Lege: Gynekolog og spesialist i kvinnesykdommer, medisinsk ansvarlig. Ansatt hos AVA CLINIC siden 2005. Har arbeidet med assistert befruktning fra 2002.

Utdannelse: Han ble ferdig utdannet i 1998 og spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk ved Pauls Stradins Klinisk universitetssykehus, Latvia. Har siden det jobbet med behandling av ufrivillig barnløshet og assistert befruktning. Ansatt på fertilitetsavdeling i AVA CLINIC i 2005.

Jobber med doktorgrad med tema hormonregulering og kommunikasjon mellom endometrium og embryo. Medisinskdirektør i AVA CLINIC, Riga, Latvia. Medlem i Latviskforening i gynekologi og obstetrikk (LGDSA), Baltic fertility society (BFS), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Oppdaterer kontinuerlig sin kompetanse innen assistert befruktning gjennom deltakelse på internasjonale kongresser og møter med høy faglig nivå. Publisert i mer enn 10 latviske og internasjonale medisinske blader.

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …