Egne egg
og donorsæd

IVF-behandling med donorsæd forutsetter at befruktning skjer utenfor kvinnekroppen. Som regel viser det seg å være en effektiv behandling når sæd som brukes er av god kvalitet og har mange bevegelige sædceller. Behandlingen anbefales for enslige kvinner, lesbiske par og for heterofile par hvor partneren har sæd av dårlig kvalitet eller azoospermi.

1. Valg av sæddonor

Så snart dere har bestemt dere for å bruke sæddonor i behandlingen vil AVA CLINIC tilby dere å velge en anonym donor fra sædbanken. Donor kan velges ut i fra disse utvalgskriterier: høyde, vekt, øyefarge, blodtype og fritidsinteresser.

2. Hormonstimulering

Når dere har donor, vil legen lage en stimuleringsprotokoll hvor eggstokkene stimuleres med FSH. Som resultat vil flere follikler utvikle seg i motsetning til bare en follikkel i naturlig syklus.

Stimuleringen tar cirka 10-12 dager. Deres lege følger nøye med dere og kan forandre protokoll ved behov.

3. Egguthenting

Vi bruker narkose under prosedyren. Follikkelene punkteres med en tynn nål under ultralydtilsyn. Follikkelveske suges ut og sjekkes av embryolog for å finne egg.

4. Befruktning

Befruktning med donor sperm skjer etter noen timer fra egguthenting. Vi i AVA CLINIC foretrekker å bruke mikroinjeksjon (ICSI) som befruktningsmetode.

5. Tilbakeføring av embryo

Embryo settes i livmor tre dager etter egguthentingsdagen. I enkelte tilfeller vil legen foreslå å dyrke embryo videre til blastocyststadiet eller frem til dag 5. Som regel er det ett eller to embryo som settes tilbake.

Ved tilbakeføring av mer enn et embryo blir sjansen for å oppnå graviditet høyere, men samtidig vil faren for å få flerlingsgraviditetogså øke. For å unngå tvillingsgraviditet anbefaler vi å sette tilbake et embryo:

- når vi har mange tilgjengelige embryo av god kvalitet

- kvinnen er yngere enn 35 år

- første IVF-forsøk

6. Tid etter embryotransfer

Graviditetstesten skal tas to uker etter embryotransferdag. For de fleste par er de to venteukene de mest vanskelige i hele behandlingen.

Vi kan bare vente og håpe at embryo vil feste seg til livmor og gi ønsket graviditet. I ventetiden, kan dere ha store humørsvinger, fra eufori til håpløshet. Leger, sykepleiere og øvrig personal på AVA CLINIC vil hjelpe og støtte dere gjennom ventingen.

7. Graviditetstest

Graviditet oppstår når ett eller to embryo fester seg i livmoren. Dere kan ta blodtest etter 12 dager, eller bruke uringraviditetstest 14 dager etter embryotransfer.

Vi hos AVA CLINIC er like utålmodige på resultatet som dere. Vi ber dere om å informere oss så fort dere kan uansett resultat

Lær hvordan vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …