ANDRONIKS MITILDZANS

Specialitet:Gynekolog-onkolog. Androniks Mitildzans har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006. Samtidigt han är verksam kirurg på det Lettiska onkologiska centret.

Utbildning:Läkarexamen i gynekologi-onkologi vid Lettlands medicinska akademi. Inriktar sig på diagnostik och behandling av onkologiska sjukdomar. Androniks Mitildzans fokuserar sig speciellt på upptäckt och behandling av precancerösa tillstånd.

Han är medlem i Lettiska föreningen för obstetriker och gynekologer (LGDSA) och Lettiska onkologiska föreningen. Androniks Mitildzans deltar aktivt i internationella konferenser. I 2001 gick han kursen “Hysteroskopi och laparoskopi inom gynekologin” och i 2003 “Ultrasonografi inom gynekologi och fosterdiagnostik”.

ANDRONIKS MITILDZANS

Specialitet:Gynekolog-onkolog. Androniks Mitildzans har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006. Samtidigt han är verksam kirurg på det Lettiska onkologiska centret.

Utbildning:Läkarexamen i gynekologi-onkologi vid Lettlands medicinska akademi. Inriktar sig på diagnostik och behandling av onkologiska sjukdomar. Androniks Mitildzans fokuserar sig speciellt på upptäckt och behandling av precancerösa tillstånd.

Han är medlem i Lettiska föreningen för obstetriker och gynekologer (LGDSA) och Lettiska onkologiska föreningen. Androniks Mitildzans deltar aktivt i internationella konferenser. I 2001 gick han kursen “Hysteroskopi och laparoskopi inom gynekologin” och i 2003 “Ultrasonografi inom gynekologi och fosterdiagnostik”.

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer