JELENA BAZAROVA

Specialitet: En av Lettlands ledande embryologer, laboratoriechef på AVA CLINIC.

Utbildning: Masterexamen i biologi vid Lettlands universitet. Har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006.

Jelena Bazarova är medlem i Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) och ESHREs certifierad embryolog. I 2011 vidareutbildade hon sig på Europas största befruktningskliniker där hon lärde sig vitrifikationsmetoden (äggfrysning).

Jelena Bazarova deltar regelbundet i internationella konferenser och seminarier och följer utvecklingen av nya tekniker av konstgjord befruktning.

JELENA BAZAROVA

Specialitet: En av Lettlands ledande embryologer, laboratoriechef på AVA CLINIC.

Utbildning: Masterexamen i biologi vid Lettlands universitet. Har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006.

Jelena Bazarova är medlem i Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE) och ESHREs certifierad embryolog. I 2011 vidareutbildade hon sig på Europas största befruktningskliniker där hon lärde sig vitrifikationsmetoden (äggfrysning).

Jelena Bazarova deltar regelbundet i internationella konferenser och seminarier och följer utvecklingen av nya tekniker av konstgjord befruktning.

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer