Seminarium i Gothenburg, 25 April

Deltagande i seminariet och personlig rådgivning är gratis. Välkommen att delta!

DATUM OCH TIDPUNKT

Lördag den 25 april, kl. 9:30

HUR BLIR MAN GRAVID EFTER 40?  
VI GER VÄGLEDNING UNDER ANSVAR

AVA Clinics fertilitetsexperter har förberett ett speciellt seminarium för att hjälpa kvinnor över 40 års ålder som har särskilda svårigheter inom IVF. Vi kommer att förklara några frågeställningar lite närmare.

PROGRAM

9.10-9.30 Välkomstmottagning med dryck och tilltugg.
9.30-11.00 Hur blir man gravid efter 40 års ålder?

– Den viktigaste prediktorn för lyckad fertilitetsbehandling. Orsaker till att inte senarelägga infertilitetsbehandling. Detektering av förtida äggföråldring innan den inträder.
– Vad kan man göra för att öka chanserna för fertilitetsbehandling efter 40 års ålder? Diskussion om riskerna med havandeskap vid en framskriden ålder av moderskap.
– Påverkar ditt födointag din fertilitet? Bör man ta fertilitetsbefrämjande näringstillskott?
– Finns det ett särskilt IVF-protokoll för kvinnor som är 40+?
–Övervinna dålig IVF-stimuleringsrespons efter 40 års ålder. Vad kan vi göra åt detta?
– Vad är äggkvalité? Ge inte upp hoppet om ägg av “låg kvalitet”
– Är preimplantativ genetisk testning för aneuploidi (PGT-a) en bra idé för kvinnor över 40 års ålder?
– Ta reda på om äggdonationer är det rätta alternativet för dig
– Kan läkarna garantera ett barn? Vad händer om min IVF-cykeln för mitt donerade ägg misslyckas?

REGISTREA DIG TILL SEMINARIET

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer