Egna ägg och en donators sperma

Detta är en behandlingsmetod då befruktning sker utanför kvinnans kropp och hennes ägg befruktas med sperma av en anonym donator. Denna metod är som oftast mycket framgångsrik eftersom donators spermier uppfyller alla kvalitets-och kvantitetskraven. Denna behandling rekommenderas om kvinna saknar en manlig partner eller om spermiernas kvalitet är så låg att de inte kan användas för befruktning.

1. Val av spermadonator

Efter att du har bestämt dig att använda donerade spermier, erbjuder dig AVA KLINIK att välja en anonym donator. Du kan välja en givare efter följande kriterier: längd, vikt, ögonfärg, blodgrupp, utbildning, fritidsintressen.

2. Äggstocksstimulering

När du har valt en spermadonator, sätter din läkare ihop ett anpassat program för hormonell äggstocksstimulering med hjälp av FSH-hormon som stimulerar äggblåsor. Som resultat utvecklas det fler ägg än under en naturlig cykel. Processen tar ca. 10 till 12 dagar. Med hjälp av ultraljud övervakar din läkare noggrant tillväxten av äggblåsorna. Vid behov kan behandlingsprogrammet justeras för att öka dess effektivitet.

The process takes ten to twelve days. Using ultrasonic testing your doctor carefully monitors the growth of follicles. If necessary, treatment program can be adjusted to increase its effectiveness.

3. Ägguttagning

Ägguttagning sker under narkos. En kanyl som förs upp genom slidväggen suger äggblåsevätskan ut ur äggstockarna. Detta sker med hjälp av ultraljud genom slidan och tar inte mer än 10 till 20 minuter.

4. Befruktning

Befruktning med donatorns sperma sker några timmar efter ägguttagningen. I de flesta fall använder AVA KLINIK mikroinsemineringmetoden ICSI då spermierna direkt injiceras i äggets cytoplasma.

5. Embryoåterföring till livmodern

Embryon återförs till livmodern tredje dagen efter att äggstockarna har punkterats. I vissa fall kan läkaren rekommendera att odla embryot till blastocyststadiet och återföra det till livmodern femte dagen. Vanligtvis återför man ett eller två embryon.

Återföring av ett embryo rekommenderas när det är av hög kvalitet, patienten är i reproduktiv ålder och det är hennes första försök. Återföring av två embryon ökar chansen att bli gravid samtidigt som risken för tvillinggraviditet ökar.

6. Perioden mellan embryoåterföringen och graviditetstestet

Graviditetstestet kan vara pålitlig två veckor efter återföringen. För många är denna väntetid behandlingens svåraste period. Det enda man kan göra är att vänta och hoppas på att embryot ska fästa sig i livmoderns slemhinna och graviditet uppnås. Patientens humör svänger från optimism och eufori till djup förtvivlan under denna period. Din läkare, sjuksköterskor och hela AVA KLINIKs personal kommer att hjälpa dig och ge dig stöd samt inspiration.

7. Graviditetstest

Graviditet uppnås när ett eller båda embryon har fäst sig i livmoderns slemhinna. Ett blodprov för graviditet tas 12 dagar och ett urinprov 14 dagar efter embryoåterföringen.

AVA KLINIKs team är lika nyfiket på att ta reda på testresultat som du är. Meddela gärna resultatet så snart som möjligt.

Lär dig hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer