Egna ägg och
partnerns sperma

Denna behandlingsmetod rekommenderas när graviditet inte uppnås på naturlig väg och när infertilitet har diagnostiserats. Under den naturliga menstruationscykeln utvecklas bara ett ägg varje månad. För in vitro insemination är det lämpligt att ha fler än ett ägg. Därför stimuleras äggstockar med hormon för att få flera mogna ägg samtidigt. Detta behandlingsprogram rekommenderas när mängden spermier inte är tillräcklig för en konstgjord befruktning eller när det inte finns någon passage i äggledarna samt om äggledarna är skadade. Denna metod rekommenderas också efter flera misslyckade försök att bli gravid på naturlig väg när infertilitet har diagnostiserats.

1. Stimulering av äggstockarna

Läkaren sammanställer ett anpassat program för hormonell stimulering av äggstockarna med hjälp av FSH-hormon som stimulerar äggblåsor. Som resultat utvecklas det fler ägg än under en naturlig cykel.

Processen tar ca. 10 till 12 dagar. Med hjälp av ultraljud övervakar din läkare noggrant tillväxten av äggblåsorna. Vid behov kan behandlingsprogrammet justeras för att öka dess effektivitet.

2. Ägguttagning

Ägguttagning sker under narkos. Med hjälp av en kanyl sugs äggblåsevätskan ut ur äggstockarna under ultraljudsundersökning. Proceduren tar inte mer än 10 till 20 minuter.

3. Befruktning

Spermakvalitet är den mest avgörande faktorn när det kommer till val behandlingsmetod. Det är framför allt spermiers antal och rörlighet som påverkar valet av behandling. Ägg kan befruktas med hjälp av två grundläggande metoder:
1. IVF ̶ spermier och ägg förs samman i en näringsrik miljö. Dagen efter kontrolleras antalet befruktade ägg.
2. Mikroinseminering ICSI – spermierna injiceras direkt i äggets cytoplasma. De mest aktiva spermierna separeras från resten och själva befruktningen sker ett par timmar efter ägguttagningen.

4. Val av embryo

Äggen befruktas i en inkubator där en viss temperatur och koldioxidhalt bibehålls. När ägget börjar dela, blir det ett embryo. Embryon klassificeras beroende på antalet celler och kvaliteten på deras struktur. De bästa av dem återförs till livmodern, är resten fryses ned. Ibland fortsätter odling av embryon på labbet i fem dagar vilket kallas för blastocystodling. I vissa fall hjälper det till att välja ut de mest livsdugliga embryon. Beslutet om odling av embryon till blastocyststadiet fattas av en läkare och en embryolog.

5. Embryoåterföring till livmodern

I de flesta fall överförs embryon till livmodern tredje dagen efter att äggstockarna har punkterats. Vanligtvis återförs en eller två embryon.

Återföring av ett embryo rekommenderas när det är av hög kvalitet, patienten är i reproduktiv ålder och det är hennes första försök. Återföring av två embryon ökar chansen att bli gravid samtidigt som risken för tvillinggraviditet ökar. Återföringsförfarandet är som regel snabbt och smärtfritt. Embryon återförs genom slidan in i en livmoder med hjälp av en tunn plastkateter. Graviditet uppnås om embryot har fäst sig i livmoderns slemhinna några dagar efter återföringen till livmodern.

6.Perioden mellan embryoåterföringen och graviditetstestet

Graviditetstestet kan vara pålitlig två veckor efter återföringen. För många är denna väntetid behandlingens svåraste period. Det enda man kan göra är att vänta och hoppas på att embryot ska fästa sig i livmoderns slemhinna och graviditet uppnås. Patientens humör svänger från optimism och eufori till djup förtvivlan under denna period. Din läkare, sjuksköterskor och andra experter från AVA KLINIK kommer att hjälpa dig och ge dig stöd samt inspiration.

7. Graviditetstest

Ett blodprov för graviditet tas 12 dagar efter embryoåterföringen. AVA KLINIKs team är lika nyfiket på att ta reda på testresultat som du är. Meddela gärna resultatet så snart som möjligt.

Lär dig hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer