En donators ägg och
parnterns sperma

Äggen som donerats av en frisk kvinna insemineras med partners spermier. Denna behandlingsmetod används om kvinnans ägg är av dålig kvalitet eller om de inte är tillräckligt många för att kvinnan skulle kunna bli gravid eller om ägg saknas helt. Vi rekommenderar det här programmet om det har fastställts att behandlingsmetoder där kvinnans egna ägg används inte är möjliga. .

1. Val av äggdonator

Efter att du har bestämt dig att använda donerade ägg, erbjuder dig AVA KLINIK att välja en kandidat från sin databas. Vi har inga väntelistor. Vi väljer ut en donator under två veckor efter att du fyllt i och skickat en enkät till oss.

2. Stimulering

Äggstocksstimulering av donatorn tar 10 till 12 dagar. Läkaren övervakar noggrant tillväxten av äggblåsorna och hela AVA KLINIKs personal tar hand om din donators fysiska och emotionella välbefinnande.

3. Förberedelse av mottagaren

embryoåterföring. Läkaren sammanställer en behandlingsplan. Du kan följa tillväxten av endometriet vid en läkarmottagning i ditt hemland. Under denna period kommer vår koordinator att vara i ständig kontakt med dig och svara på dina frågor eller ge dig information via Skype, e-post och telefon.

4. Punktering av donatorns äggstockar

Din partner kommer till kliniken för att lämna ett spermaprov samma dag som punktering av donatorns äggstockar sker. Donatorns ägg befruktas med din partners spermier.

5. Embryoåterföring till livmodern

Embryon återförs till livmodern tredje dagen efter att äggstockarna har punkterats. Detta sker i kliniken och proceduren tar flera timmar. Du kan åka hem samma dag.

I vissa fall kan läkaren rekommendera att odla embryot till blastocyststadiet och återföra det till livmodern femte dagen.

Vanligtvis återför man ett eller två embryon. Återföring av ett embryo rekommenderas när det är av hög kvalitet, patienten är i reproduktiv ålder och det är hennes första försök. Återföring av två embryon ökar chansen att bli gravid samtidigt som risken för tvillinggraviditet ökar.

6. Perioden mellan embryoåterföringen och graviditetstestet

Graviditetstestet kan vara pålitlig två veckor efter återföringen. För många är denna väntetid behandlingens svåraste period.

Det enda man kan göra är att vänta och hoppas på att embryot ska fästa sig i livmoderns slemhinna och graviditet uppnås. Patientens humör svänger från optimism och eufori till djup förtvivlan under denna period. Din läkare, sjuksköterskor och hela AVA KLINIKs personal kommer att hjälpa dig och ge dig stöd samt inspiration. Under denna period kommer vår koordinator att vara i ständig kontakt med dig via Skype, e-post och telefon.

7. Graviditetstest

Graviditet uppnås när ett eller båda embryon har fäst sig i livmoderns slemhinna. Detta sker några dagar efter embryoåterföringen.

AVA KLINIKs team är lika nyfiket på att ta reda på testresultat som du är. Meddela gärna resultatet så snart som möjligt.

Lär dig hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer