ANDRIS GRUNSKIS

Specialitet: Embryolog, laboratoriespecialist, kvalitetschef, certifierad av Buerau Veritas. Har arbetat på AVA CLINIC sedan 2009.

Utbildning: Masterexamen i biologi vid Lettlands universitet. Andris Grunskis är ESHREs certifierad embryolog och har certifiering av ESHRE för spermaprov. I 2013 blev han kvalificerad som laboratoriespecialist. Deltar ofta i internationella symposier och praktiska konferenser. Medlem i Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE).

Andris Grunskis främsta uppgift är att se till att alla processer på AVA CLINIC motsvarar Internationella standardiseringsorganisationens krav ISO 2009:2008. 

ANDRIS GRUNSKIS

Specialitet: Embryolog, laboratoriespecialist, kvalitetschef, certifierad av Buerau Veritas. Har arbetat på AVA CLINIC sedan 2009.

Utbildning: Masterexamen i biologi vid Lettlands universitet. Andris Grunskis är ESHREs certifierad embryolog och har certifiering av ESHRE för spermaprov. I 2013 blev han kvalificerad som laboratoriespecialist. Deltar ofta i internationella symposier och praktiska konferenser. Medlem i Europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE).

Andris Grunskis främsta uppgift är att se till att alla processer på AVA CLINIC motsvarar Internationella standardiseringsorganisationens krav ISO 2009:2008. 

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer