RUTA VIKAINE

Specialitet:Neonatalprofilerade barnläkare. Hon har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006 och parallellt på förlossningsavdelningen vid Riga Stadssjukhus som neonatalprofilerade läkare.

Utbildning:Tog examen på den pediatriska fakulteten vid Lettlands Medicinska Akademi, år 1991 hade hon fortutbildningen vid Stradins Universitet med inriktning i pediatrisk neonatologi. Medlem i Lettiska föreningen för barnläkare och neonatalprofilerade läkare.

Hon har enorm klinisk erfarenhet inom övervakningen av nyfödda barn och deras vaccination och arbetar som amning konsult. I sitt arbete fäster hon stor vikt vid frågor som rör amning, näring och tilläggskost för spädbarn upp till ett år.

RUTA VIKAINE

Specialitet:Neonatalprofilerade barnläkare. Hon har arbetat på AVA CLINIC sedan 2006 och parallellt på förlossningsavdelningen vid Riga Stadssjukhus som neonatalprofilerade läkare.

Utbildning:Tog examen på den pediatriska fakulteten vid Lettlands Medicinska Akademi, år 1991 hade hon fortutbildningen vid Stradins Universitet med inriktning i pediatrisk neonatologi. Medlem i Lettiska föreningen för barnläkare och neonatalprofilerade läkare.

Hon har enorm klinisk erfarenhet inom övervakningen av nyfödda barn och deras vaccination och arbetar som amning konsult. I sitt arbete fäster hon stor vikt vid frågor som rör amning, näring och tilläggskost för spädbarn upp till ett år.

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer