Prisliste

UFRUKTBARHET DIAGNOSTIKK OG UNDERSØKELSE
Første besøk 100 Euro
Оppfølging besøk 60 Euro
Ultralydundersøkelse 60 Euro
HyCoSy (Hysterosalpingo-Contrast-Sonography) 60 Euro
Sædanalyse 85 Euro
Funksjonell sædprøven 130 Euro

DNA fragmentation tets

130 Euro
Hysteroskopi med resektoskopi 700 Euro
Diagnostisk hysteroskopi 450 Euro
GYNEKOLOGI
Konsultasjon med gynekolog 60 Euro
Ultralydundersøkelse under svangerskap 100 Euro
NEDFRYSING OG LAGRING AV EGG/SÆD/EMBRYO
Egg nedfrysing (inkludert 1 års lagringstiden) 2300 Euro
Sæd nedfrysing (inkludert 1 års lagringstiden) 350 Euro
Sæd og egg  lagring (under 1 års tiden) 300 Euro
Embryo nedfrysing (inkludert 1 års lagringstiden) 350 Euro
FERTILITETSBEHANDLING
INSEMINASJON
Med partnerens sæd
IUI
270 Euro
Med sæddonor
IUI
670 Euro
Sæddonor 400 Euro
IN VITRO FERTILISERING
Behandling "Egne egg - partnerens sæd"
ICSI manipulasjon
Egg samling Generell anestesi ICSI-befruktning Partnerens sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
3040 Euro
IVF manipulasjon
Egg samling Generell anestesi IVF-befruktning Partnerens sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
2480 Euro
ICSI manipulasjon
Egg samling Generell anestesi ICSI-befruktning Donor sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
3440 Euro
IVF manipulasjon
Egg samling Generell anestesi IVF-befruktning Donor sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
2880 Euro
Behandling "Donor egg - partnerens sæd"
Eggdonasjon ICSI/PICSI-befruktning Egg samling Partnerens sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
6450 Euro
Behandling "Donor egg - donor sæd"
Eggdonasjon ICSI/PICSI-befruktning Egg samling Donor sædanalyse og forberedelse Embryo kultivering til dag 3 Embryotransfer
6850 Euro
Fryst embryo transfer 1250 Euro
PGS by NGS from 2500 Euro
Ytterligere muligheter
Embryo inkubator GERI 200 Euro
Embryo Gen 300 Euro
Akupunktur 40 Euro
Assisterad hatching (”klekking”) 370 Euro
Blastocyst kultivering 400 Euro
Embryo Glue 110 Euro
TESA 450 Euro
Fertile Plus 195 Euro

SKYPE konsultasjon

100 Euro

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …