Prislista för inseminationsbehandlingar

INFERTILITET DIAGNOSTIK OCH UNDERSÖKNING
Det första mötet 100 Euro
Återkommande mote 70 Euro
Ultraljudsundersökning 60 Euro
Hydrosalpingoskopi 60 Euro
Spermaprov 85 Euro
Funktionellt spermieprov 130 Euro

DNA fragmentation test

130 Euro
Hysteroskopi med resectoskopi 700 Euro
Diagnostisk hysteroskopi 450 Euro
GYNEKOLOGI
Konsultation med gynekologen 70 Euro
Ultraljudsundersökning under graviditet 100 Euro
FRYSNING OCH FÖRVARING AV ÄGG/SPERMA/EMBRYON
Äggfrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 2300 Euro
Spermiefrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 350 Euro
Sperma- och äggförvaring (inklusive 1 års förvärvstid) 300 Euro
Embryofrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 350 Euro

Embryofrysning, for every additional straw started  from 4th straw

80 Euro
FERTILITETSBEHANDLINGAR
INSEMINATION
Med partners sperma
IUI
345 Euro
Med spermadonator
IUI
895 Euro
Spermadonator 550 Euro
IN VITRO FERTILISERING
Behandlingsprogram "Egna ägg - partners sperma"
Med ICSI manipulation
Äggsamling Allmän anestesi ICSI-befruktning Partners semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
3040 Euro
Med IVF manipulation
Äggsamling Allmän anestesi IVF-fertilisering Partners semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
2480 Euro
Med ICSI manipulation
Äggsamling Allmän anestesi ICSI-befruktning Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
3590 Euro
Med IVF manipulation
Äggsamling Allmän anestesi IVF-fertilisering Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
3030 Euro
Behandlingsprogram "Donators ägg - partners sperma"
Äggdonation ICSI/PICSI-befruktning Äggsamling Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
6450 Euro
Behandlingsprogram "Donators ägg – donators sperma"
Äggdonation ICSI/PICSI-befruktning Äggsamling Donators semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
6940 Euro
Fryst embryoöverföring 1350 Euro
Preimplantation genetic screening (PGS by NGS) PGT-A per embryo  from 455 Euro
Ytterligare möjligheter
Embryo time-lapse inkubator 390 Euro
Embryo Gen/BlastGen 515 Euro
Assisterad hatching (”kläckning”) 370 Euro
Blastocystodling 400 Euro
Embryo Glue 159 Euro
TESA 450 Euro
Fertile Plus 260 Euro

SKYPE konsultation

100 Euro
ERA test (EndomeTRIO) ( ERA+EMMA+ALICE) 1020 Euro
ERA test (Endometrial receptivity test) 790 Euro
be Ready (Endometrial receptivity test) 420 Euro

Embrionbiopsi

295 Euro

PICSI

190 Euro

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer