Prislista för inseminationsbehandlingar

INFERTILITET DIAGNOSTIK OCH UNDERSÖKNING
Det första mötet 100 Euro
Återkommande mote 60 Euro
Ultraljudsundersökning 60 Euro
Hydrosalpingoskopi 60 Euro
Spermaprov 85 Euro
Funktionellt spermieprov 130 Euro

DNA fragmentation test

130 Euro
Hysteroskopi med resectoskopi 700 Euro
Diagnostisk hysteroskopi 450 Euro
GYNEKOLOGI
Konsultation med gynekologen 60 Euro
Ultraljudsundersökning under graviditet 100 Euro
FRYSNING OCH FÖRVARING AV ÄGG/SPERMA/EMBRYON
Äggfrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 2300 Euro
Spermiefrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 350 Euro
Sperma- och äggförvaring (inklusive 1 års förvärvstid) 300 Euro
Embryofrysning (inklusive 1 års förvärvstid) 350 Euro
FERTILITETSBEHANDLINGAR
INSEMINATION
Med partners sperma
IUI
270 Euro
Med spermadonator
IUI
670 Euro
Spermadonator 400 Euro
IN VITRO FERTILISERING
Behandlingsprogram "Egna ägg - partners sperma"
Med ICSI manipulation
Äggsamling Allmän anestesi ICSI-befruktning Partners semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
3040 Euro
Med IVF manipulation
Äggsamling Allmän anestesi IVF-fertilisering Partners semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
2480 Euro
Med ICSI manipulation
Äggsamling Allmän anestesi ICSI-befruktning Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
3440 Euro
Med IVF manipulation
Äggsamling Allmän anestesi IVF-fertilisering Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
2880 Euro
Behandlingsprogram "Donators ägg - partners sperma"
Äggdonation ICSI/PICSI-befruktning Äggsamling Donators spermaanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
6450 Euro
Behandlingsprogram "Donators ägg – donators sperma"
Äggdonation ICSI/PICSI-befruktning Äggsamling Donators semenanalys och förberedelse Embryoodling till dag 3 Embryotransfer.
6850 Euro
Fryst embryoöverföring 1250 Euro
PGS by NGS from 2500 Euro
Ytterligare möjligheter
Embryo inkubator GERI 200 Euro
Embryo Gen 300 Euro
Akupunktur 40 Euro
Assisterad hatching (”kläckning”) 370 Euro
Blastocystodling 400 Euro
Embryo Glue 110 Euro
TESA 450 Euro
Fertile Plus 195 Euro

SKYPE konsultation

100 Euro

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer