Varför välja oss?

I över 20 år hjälper vi kvinnor att få glädjen att uppleva moderskap och IVF-behandling

Läs mer

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008)

Läs mer

Höga
resultat

Läs mer

Vi är en IVF-klinik som är specialiserad på behandling av kvinnor över 40 år

Läs mer

Boka ett personligt möte
i Riga

För att underlätta för våra patienter, erbjuder vi konsultationer med en läkare och koordinator på det svenska språket.

OM VÅR KLINIK

Tvivlar du fortfarande?
Fråga dina vänner som litar på oss.