Frysning av genetiskt material

Vitrifikation och förvaring av ägg

En del kvinnor börjar tänka på att skaffa barn efter att ha fyllt trettio. En ny metod ger kvinnor som vill skaffa barn senare i livet och kvinnor som lider av äggstocksutmattning chans att bli gravida.

 

Tack vare vitrifikation och förvaring av nedfrysta ägg är sannolikheten att bli gravid 50% för kvinnor i trettio års åldern. För kvinnor i fyrtio års åldern är sannolikheten 15%.

 

Kvinnans ålder vid tidpunkten för embryoåterföring har ingen betydelse. Däremot är åldern vid tidpunkten för äggfrysning viktig.

 

AVA KLINIK är en av de få kliniker i Lettland som erbjuder denna tjänst och som har ett eget laboratorium för att frysa ägg med hjälp av vitrifikation.

 

Rådgivning

Before the process of vitrification you should schedule an appointment with a doctor-reproductologist. The doctor will explain the ovum collection and freezing process as well as prescribe all the necessary tests and analyses.

 

Assessment

För att nedfrysa ägg med hjälp av vitrifikationsmetoden ska man boka tid hos en läkare som kommer att förklara hur ägguttagning och nedfrysning går till. Läkaren kommer dessutom att ordinera alla nödvändiga prov.

 

Undersökning
Innan man fryser ned ägg ska man ta reda på om man har eller har haft följande sjukdomar:
HIV (AIDS),
hepatit B och hepatit C,
syfilis

Enligt AVA KLINIKs krav ska prover tas senast sex månader före ägguttagning.

 

Äggfrysning

Ägguttagning och nedfrysning liknar stimuleringen under en vanlig cykel av konstgjord befruktning. Äggstimulerande medicin ordineras och ägg hämtas ut under ultraljud.

 

Äggen fryses ned samma dag. När du är redo att skaffa barn kommer dina ägg att tinas upp och befruktas med din partners eller en donators spermier.

Lär dig hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer