Varför AVA KLINIK?

Erfarenhet

I över 20 år hjälper vi kvinnor att få glädjen att uppleva moderskap. Vi har samlat en stor erfarenhet av den framgångsrika forskningen inom infertilitetsbehandling.

AVA klinik är ett internationellt företag. Våra professionella medarbetare förbättrar sina kunskaper och kompetens genom att samarbeta med kollegor från Finland, Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och genom att delta i internationella symposier och seminarier.

Utan inledande samtal

Du kan göra alla nödvändiga prov, analyser och undersökningar hos din läkare i ditt land. I så fall ska du resa till Riga endast för embryotransfer. Det faktum att du har gjort alla tester i ditt hemland kommer inte att påverka behandlingen. Det kan spara tid och pengar och du kan fortsätta med din vanliga livsstil.

Anonym donation

Enligt lagstiftningen i republiken Lettland är det tillåtet att använda donerade celler. Förutom garanterar vi anonymitet under denna process. AVA klinik har tillstånd att använda båda, donerade ägg och donerade sperma i samma befruktning. Det är viktigaste för par som kräver två donerade könsceller för behandling. Enligt lagstiftningen i republiken Lettland får inte bara heterosexuella par använda donerade celler, utan också kvinnor som inte har någon manlig partner. Detta möjliggör att vi kan hjälpa många människor som drömmer om att bli förälder.

Behandling av kvinnor upp till 50 års ålder

Misströsta inte, även när ni verkar ha tappat allt hopp! AVA KLINIK har en stor och framgångsrik erfarenhet inom behandlingen av de mest komplicerade infertilitetsformerna. Vi är säkra på att vår förmåga ska hjälpa er att bli förälder.

Inga väntelistor

Skjuta inte upp ditt besök hos oss! Börja din behandling redan nu. Skicka vänligen din förfrågan till AVA KLINIK och vi kommer att kontakta dig inom en dag. Du kan få ett svar med anpassade behandlingsplan för dig samma dag.

Vi pratar samma språk

Våra läkare och specialister kan kommunicera med dig på engelska, tyska, lettiska och ryska.

Privat koordinator

Under hela behandlingsperioden kommer du att få hjälp av en privat koordinator.

Koordinatorn kommer att stå till din tjänst efter att din förfrågan tas emot fram till födelsen av det efterlängtade barnet. Koordinatorns uppgift är att se till att våra patienter känner sig så bekvämt som möjligt hos oss. Koordinatorn kommer att svara på dina frågor och är alltid nåbar via telefon, e-post eller Skype.

Individuellt val av din donator

Vår klinik väljer en lämplig donator för dig på ett mycket noggrant sätt. Vi tar hänsyn inte bara till donators längd, vikt, ögonfärg, hår, blodgrupp och Rh faktor, men också till donators utbildning, arbetsplats, hobbyer och även möjliga likheter med patienten.

Kvalitetsnormer

AVA KLINIK är certifierade enligt ISO 9001:2008. Våra patienters omdöme, kvalitet i vårt arbete, sekretess och säkerhet av våra rutiner och tjänster är av yttersta vikt för oss. Vi förstår att alla dessa faktorer spelar en avgörande roll för att garantera höga resultat och framgångsrik behandling.

Höga resultat

Högt kvalificerade läkare, metoder som förbättrats genom åren, avancerade utrustning på AVA KLINIK, alla dessa faktorer har bidragit till att vi kan säkerställa höga resultat i infertilitetsbehandling i 93 % fall.

En donator - en mottagare

Alla celler som samlats från en donator och befruktats av din mans (partners) spermie eller av donators spermie tillhör dig och bara dig. Vi delar inte celler mellan några mottagare.

Riga - Lettlands huvudstad

Riga är en av de vackraste städerna i Europa. Det är den tredje största staden i Baltikum, efter S:t Petersburg och Stockholm. Man kan resa till Riga med flyg, buss eller färja. Inget visum behövs för att besöka Lettland.

ABOUT OUR CLINIC

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer