Metoder för Konstgjord Befruktning

På AVA KLINIK använder vi de mest moderna och effektiva metoderna av konstgjord befruktning. Våra fördelar: embryologernas kvalifikationer, ett välutrustat laboratorium enligt europeiska kvalitetsstandarder och mer än 20 års erfarenhet. Alla dessa faktorer bidrar till att vi kan nå goda resultat i fertilitetsbehandling.

IVF

IVF är en traditionell metod av konstgjord befruktning i laboratoriet. Partnerns eller donatorns spermier placeras i en behållare tillsammans med ett ägg och med åtminstone en av spermier som har förmågan att befrukta det. Embryot överförs sedermera till livmodern. Denna metod används när spermas kvalitet är lika en normal befruktning. För att förbättra behandlingseffektiviteten är det lämpligt att utföra ett funktionstest innan behandlingen. Detta kommer att fastställa förmågan hos spermier att befrukta ägget utan hjälp.

ICSI

Denna metod av konstgjord befruktning används för behandlingen av mycket komplicerade former av manlig infertilitet: lågt spermieantal, låg rörlighet eller utvecklingsavvikelser och otillräcklig förmågan hos spermier att befrukta ägget.

Syftet med denna metod är att en spermie införs i varje mogen äggcell vilket möjliggör användningen av partnerns spermier. Om mannens sperma inte innehåller spermier, uttas sädesceller direkt från testiklarna med hjälp av Spermieextrahering från testiklarna (TESA). Denna teknik ger möjligheten för många män att bli far till sitt eget barn.

Fysiologisk ICSI

I jämförelse med den ICSI procedur som ovan beskrivits, kännetecknas denna teknik av mjukare och mildare miljö, i vilken ägget renas innan befruktning. Miljön är mycket lika kvinnliga kroppens biologiska miljö.

Denna metod används när den kvinnliga patienten har en låg äggstocksreserv eller de erhållna äggen har en låg kvalitet.

PICSI

Denna metod är baserad på förmågan hos mogna spermier att binda sig med hyaluronsyra på äggyta. Tack vare denna metod kan embryolog välja de mest lönsamma spermier. PICSI förbättrar väsentligt chanserna till graviditet och ökar antalet befruktade ägg och embryon av god kvalitet.

Spermier placeras i en speciell behållare som innehåller hyaluronan gel. Endast mogna spermiers receptorer kan urskilja denna kemiska substans.

Öppning av embryoskal

Om embryoskalet är tjockare än normalt kan det inte brista och förmågan hos embryot att fästa sig i livmoderns slemhinna är nedsatt. Den hormonella behandlingen kan också ha påverkan på embryons tjocklek och viskositet. Öppning av embryots skal är en metod som utvecklats för att hjälpa embryot att fästa på livmodern.

Embryologer gör en öppning i embryots skal, som främjar implantationen och ökar risken för graviditet.

Vanligtvis används denna teknik vid tinat embryotransfer.

Odling av embryon till blastocyststadiet

Enligt denna metod stöder vi den naturliga utvecklingen och livskraften hos embryon utanför moderns kropp upp till 120 timmar. Den miljö som skapas i laboratoriet liknar miljön i moderns kropp så nära som möjligt.

Efter befruktningen växer embryon i två, tre dagar. Under så kort period är det nästan omöjligt att identifiera de starkaste embryon. Embryoodling till blastocyststadiet tar fyra till fem dagar och tillåter att insamla mer information om viabiliteten hos embryon. Det är möjligt att välja embryon som har en god potential för inplantering.

I blastocyststadiet är embryot berett att fästa sig i livmodern och det finns en högre sannolikhet att detta kommer att hända.

Denna metod används när:
- endast ett embryo väljs för embryoöverföring,
- behandlingen upprepas.

TESA (testikulär spermieaspiration)

Denna metod används i vissa fall av manlig infertilitet. Till exempel i fall av stopp i rören som transporterar säde, medfödd brist på rören eller när det är total avsaknad av spermier i ejakulat.

Om spermier produceras, kan orsaken till problemet föreligga i överföringen av spermier till sperma. I detta fall erhålls material för befruktning genom att samla spermier från testikelvävnad - TESA.

Prov från sädesgångarna tas med en nål genom hud. Ingreppet görs under lokalbedövning. En del av spermier kan frysas för ytterligare behandlingar. De spermier som samlats med hjälp av denna metod är kapabla för befruktning även om man tidigare har genomgått vasektomi.

Vitrifikation av embryon

Embryofrysning gör det möjligt att en ny graviditet kan uppnås utan att upprepa hormonstimulering.

Under behandlingen utvecklas fler embryon än det är nödvändigt. AVA KLINIKs patienter har möjlighet att få materialet av god kvalitet som kan frysas och förvaras i tio år.

På AVA KLINIK använder vi vitrifikation som en frysmetod. Det är ett speciellt och mycket snabbt sätt att frysa material som hindrar bildning av iskristaller och därigenom minimerar risken för embryoskador.

Embryon består av 95% vatten. Under en lång frysningsprocess bildas mikroskopiska iskristaller som skadar cellerna. Under en snabb frysning förvandlas vatten till en geléliknande konsistens och den negativa effekten uppstår ej.

Vitrifikation av ägg

Den nya metoden för äggfrysning och lagring ger en unik möjlighet för kvinnor att uppskjuta planerna på att skaffa barn tills en lämpligare tid. Detta skapar ett "försäkringssystem" för de par som föredrar en noggrann livsplanering.

Det är också svårare att bli gravid om kvinna är äldre, men ibland börjar kvinnor tänka på att skaffa sitt första barn efter att dem har fyllt trettio år.

Nu kan de använda sina egna ägg som har erhållits frysta sedan den ideala reproduktiva åldern.

Ålder vid tidpunkten för embryoinplantation spelar ingen betydande roll.

Du kan också beställa äggfrysning på AVA KLINIK på grund av andra skäl, bland annat cancersjukdomar.

Förutom kan ägg frysas om fler ägg än spermier erhölls under konstgjord befruktning.

AVA KLINIK är en av de få kliniker i Baltikum som erbjuder förglasning av äggceller.

Embryo Gen

Reaktion av kvinnans immunsystem på embryo som en främmande substans kan orsaka missfall.

EmbryoGen förbättrar kommunikationen mellan moderns och fostrets celler. EmbryoGen miljön hjälper embryoutvecklingen i livmoderhålan.

Med hjälp av denna teknik odlas embryon på tre dagar i en speciell miljö som innehåller signalmolekyler som finns i vävnader i kvinnans kropp. Dessa molekyler förbättrar kommunikationen mellan mor och fostret, skyddar embryot från stress samt gör det starkare under implantationsprocessen.

Tack vare överföringen av embryon till Embryo Gen miljön undvikas den eventuella bristen på biologiskt aktiva ämnen som behövs för graviditet.

Embryo Glue

Efter embryot transfereras till livmoderhålan är det bara embryot själv som påverkar sin förmåga till implantation. EmbryoGlue löser detta problem och hjälper embryot.

Produkten har en speciell miljö som innehåller hyaluronsyra, kolhydrater och aminosyror. Alla dessa ämnen fungerar tillsammans som bindemedel vid tidpunkten för embryots inplantation. Hyaluronsyra är en kroppsegen substans som naturligt finns i vävnader.

Dess förhöjda nivå i EmbryoGlue miljön ökar möjligheten för embryot att fästa i kvinnans livmoderhåla. En hög koncentration av hyaluronsyra i EmbryoGlue miljön, i vilket embryot placeras före överföringen ska öka chansen att bli gravid.

Akupunktur

   Akupunktur används under alla skeden av konstgjord befruktning:

1. För att förbättra kvaliteten och kvantiteten på ägg under ovariestimuleringen

2. För att förbättra epitels tillstånd under förberedelsen för embryoöverföringen till livmoderhålan.

3. Som en stödbehandling under kvinnas förberedelse för graviditet.

4.Som en metod för avkoppling.

5. Speciella akupunkturproceduren före och efter embryoöverföringen.

 

Huvuduppgiften med akupunkturproceduren är att förbättra blodcirkulationen i bäckenet och att uppnå avslappning av kroppen under embryoöverföring till livmoderhålan.

ABOUT OUR CLINIC

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer