Assistert befruktning

I AVA CLINIC har vi moderne utstyr, behandlingsmetoder og høykvalifiserte medarbeidere. Mer enn 20-års erfaring gir oss muligheten til å få meget gode resultater ved assistert befruktning.

In Vitro Fertilisering (IVF).

IVF betyr "In Vitro Fertilisering" eller befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

IVF blir iblant feilaktig betegnet som kunstig befruktning. Selve befruktningen skjer på en naturlig måte, og suksess er helt avhengig av sædcellenes egne naturlige krefter og befruktningsevner. Fordi sæd og egg hjelpes til å komme i nær kontakt med hverandre,blir behandlingen mer korrekt betegnet som en form for assistert befruktning.

Spermieinjeksjon (ICSI).

ICSI er en behandlingsform som brukes når mannen har sterkt nedsatt spermakonsentrasjon i ejakulatet, eller et høyt antall abnorme sædceller. Det kan også bli aktuelt å bruke ICSI når befruktningsfrekvensen er nedsatt, dvs. dårlig befruktning under rutine IVF (In Vitro Fertilisering). Under en ICSI-behandling lokaliseres en tilsynelatende god sædcelle for hvert egg hentet ut fra kvinnen. Sædcellen trekkes opp i en mikropipette. Mikropipetten føres inn i egget gjennom eggets ytre og indre hinner. Deretter sprøytes sædcellen inn i egget. Mikropipetten dras ut av egget, og inspeksjonen av egget dagen etter vil antyde om befruktningen var vellykket eller ikke.

Varsom ICSI.

Varsom ICSI anbefales til pasienter med redusert antall egg og eggkvalitet. Hovedforskjellen er medien eggene blir skrellet i før selve ICSI-prosedyren. Den er mer fysiologisk og tilnærmet det som kvinnen har i kroppen.

Fysiologisk spermieinjeksjon (PICSI)

PICSI er en variasjon av vanlig ICSI. Den hjelper med å velge den beste spermien som skal injiseres inn i egget. Ved hjelp av en spesiell skål med tilsatt hyaluronsyre kan embryolog velge den mest modne og morfologisk normale sædcellen. Bare modne sædceller kan reagere med hyaluronsyre. PICSI gir bedre befruktningsresultater, flere embryo av god kvalitet og øker derfor graviditetssjansen.

Assistert Hatching

En del studier viser at en kunstig åpning i eggeskallet kan hjelpe med å påvirke implantasjonsraten. Før selve implantasjonen skjer må embryo «klekkes» ut av skallet. Hvis eggeskallet er tykkere enn normalt vil embryoet få problemer med å komme ut av skallet og implantasjonen mislykkes. Hormonell behandling kan påvirke skallenes tykkelse og viskositet.

Embryologen lager et hull i skallet 1-2 timer før embryotransfer.

Assistert hatching hjelper med implantasjon og anbefales ved bruk av opptinte embryo.

Utvidet embryodyrkning til blastocyststadiet.

Hos enkelte pasienter kan det være aktuelt å vente med tilbakeføring til dag 5 etter egguthenting (Blastocyst-dyrkning).

Eggene oppbevares på laboratoriet under trygge forhold i opptil 5 dager (120 timer) før tilbakeføring. Etter befruktning dyrkes embryort i 2-3 dager og av og til er det vanskelig å velge det «rette» så tidlig. Utvidet embryodyrkning til dag 5 gir oss mer informasjon om embryokapasitet og lar valget av den «rette» med høy implantasjonspotensial enklere.

På blastocyststadiet er embryoet klar til å feste seg og har høyere sjanse for å lykkes med det.

Vi anbefaler blastocysttransfer når:

- bare 1 embryo skal settes tilbake

- flere mislykkede forsøk tidligere

TESA

TESA er en behandlingsform som brukes når det ikke finnes brukbare sædceller i ejakulatet, men hvor det har blitt påvist brukbare sædceller i selve testikkelen. Behandlingen gjøres både for par der mannen tidligere har blitt sterilisert og for par der det hos mannen ikke er sædceller i ejakulatet selv om han ikke er sterilisert.

Prosedyren skjer under narkose. Sædcellene tas direkte fra testikkelen (TESA) ved biopsimetoden. Deler av prøven kan fryses ned og brukes ved neste forsøk. Videre behandling er ICSI.

Embryo vitrifisering.

Vitrifisering av embryo gjør mulig å få en ny graviditet uten at dere går gjennom hormonstimulering igjen.

Som regel, har vi flere embryoer enn vi kan sette tilbake etter en gjennomført behandling. Vi tilbyr våre pasienter vitrifisering og 10 års oppbevaring av overtallige embryo.

Ved nedfrysning av overtallige embryo anvender vi vitrifikasjon (forglassing). Nyvinningen ligger i at embryo blir nedkjølt fra 37 grader til 196 minusgrader på en brøkdel av et sekund. Den ultrahurtige nedfrysningshastigheten gir ikke tid til krystalldannelse og man får i stedet dannet amorf is.

95 % av embryoet består av vann. Ved tradisjonell nedfrysningsmetode, såkalt «Slow-freeze», kan det dannes intracellulære iskrystaller som fører til skade på cellene. Vitrifikasjon gir oss muligheten til å unngå det.

Vitrifisering av egg.

Vitrifikasjon er en teknikk som gjør det mulig å fryse ubefruktede egg med godt resultat. Kvinner som er vant med å planlegge sin fremtid får en unik sjanse for å utsette graviditet til et mer passende tidspunkt uten å uroe seg for den biologiske klokka.

De fleste kvinner begynner å tenke på barn etter at de krysser trettiårsgrensen, og jo eldre kvinnen er jo mindre er sjansen for å bli gravid.

Nå kan kvinner bruke sine egne egg, nedfrosset på tidspunktet når de var på toppen av sin reproduktivitetsalder. Forskning viser at oppvarmede egg virker like godt som ferske ved en prøverørsbefruktning. Alder ved tilbakeføring er ubetydelig.

Dere kan henvise seg til AVA CLINIC med forespørsel om nedfrysing og oppbevaring av ubefruktede egg av medisinske, sosiale og ikke-medisinske årsaker.

Vi kan også fryse ned egg hvis det for eksempel ikke er nok sædceller til befruktningen.

AVA CLINIC er en av få klinikker i den Baltiske regionen som tilbyr egg vitrifisering.

Embryo Gen

Kroppen kan reagere aggressivt mot embryoet ved oppstått graviditet. I de tilfellene kan det føre til avbrutt graviditet, abort.

Embryo Gen forbedrer kommunikasjonen mellom mor og barn på cellenivå og virker positivt på selve embryoutviklingen inne i livmoren.

Ved bruk av denne metoden dyrkes embryoet i et spesielt medium, som inneholder signalmolekyler relaterte dem som mor har. De optimaliserer cellekommunikasjonen mellom mor og barn, beskytter fosteret fra stress og gjør det mer effektivt under implantasjon. Bruk av Embryo Gen hjelper med å fjerne mulig underskudd av næring som er nødvendig for å få graviditet.

Embryo Glue

Etter innsetning i livmor må embryoet klare seg selv på egenhånd. Embryo Glue hjelper embryoet med implantasjon. En rekke studier viser en økning i klinisk graviditetsrate ved bruk av Embryo Glue.

Embryo Glue er et spesielt utviklet medium som er rik på hyaluronsyre, karbohydrater og aminosyrer, derfor spiller den en viktig rolle i implantasjonen. Hyaluronsyre i seg selv er et naturlig stoff vi har i kroppen.

Høie verdier av hyaluronsyre i Embryo Glue medien forbedrer implantasjonskapasitet hos embryo. Embryo Glue brukes som innsettingsmedium ved embryotransfer.

Akupunktur.

Akupunktur brukes ved alle typer assistert befruktning:

1. Underveis i hormonbehandlingen. Akupunktur kan forbedre kvaliteten og antall egg ved egguttak.

2. I behandling rundt egginnsetting for å optimalisere endometrium.

3. For å forbedre blodsirkulasjonen til livmor og eggstokker før planlagt graviditet.

4. Akupunktur hjelper til å redusere stress og får dere til å slappe av.

5. Vi har akupunkturprotokoller som anbefales før og etter embryotransfer.

Ved å bruke akupunktur prøver vi å forbedre blodsirkulasjonen, redusere spenninger og stress og får dere til å føle dere bedre gjennom IVF-behandlingen.

ABOUT OUR CLINIC

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …