IVF

Vid naturlig befruktning ska en spermier befrukta ett ägg som finns i kvinnans kropp och därefter blir kvinnan gravid. Graviditet pågår i nio månader.

Men för många kvinnor är naturlig befruktning tyvärr omöjlig. Användningen av assisterad befruktning krävs i detta fall.

Befruktning in vitro (IVF) är en typ av fertilitetsbehandling som innebär att ägget ska befruktas utanför kvinnans kropp. IVF är en form av assisterad befruktning (ART). Det betyder att den speciella medicinska teknologin används för att hjälpa kvinnor att uppnå graviditet. För närvarande är fertilisering in vitro den mest effektiva typen av fertilitetsbehandling.

Lär dig hur vi kan hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Du får ett snabbt svar om hur vi kan hjälpa dig

Internationella kvalitetsstandarder (ISO 9001:2008) Läs mer