Donor egg og
partners sæd

I denne behandlingen vil eggceller fra kvinnelig donor befruktes med deres partners sperm. Metoden brukes når egne egg er av dårlig kvalitet, eggstokkreserven er for lav for hormonstimulering, eller når av forskjellige årsaker kvinnen ikke har egne egg. Vi anbefaler denne behandlingstypen når dere har fått bekreftet at behandling med egne egg ikke er mulig (sannsynlig).

1. Valg av donor

Så snart dere har bestemt dere for bruk av eggdonor i behandlingen vil AVA CLINIC tilby dere å velge en anonym donor fra vårt register. Vi har ikke ventelister og er klare til å tilby individuelt tilpasset donor innen to uker fra vi mottok utfylt søknadsskjema fra dere.

2. Hormonstimulering for eggdonoren

Stimuleringen tar cirka 10-12 dager. Mens lege følger nøye med follikkelutvikling, tar personal hos AVA CLINIC hånd om den fysiske og psykisk helsen til eggdonor.

3. Klargjøring av mottaker

Dere kan være hjemme når donor er under hormonstimulering. Legen setter for dere opp en egen stimuleringsprotokoll som skal følges, og dere kan ta ultralydkontroller hos nærmeste praktiserende gynekolog. I denne tiden har dere kontinuerlig kontakt med veileder, som kan svare på eventuelle spørsmål som kan dukke opp under behandlingen. Veilderen kan gi nødvendig veiledning via e-post, telefon eller Skype.

4. Egguthenting for donor

På egguthentingsdagen må sædprøven fra dere leveres inn på klinikken. Vi bruker narkose under prosedyren for egguthenting. Follikler punkteres med en tynn nål under ultralydtilsyn. Follikkelveske suges ut og sjekkes av embryolog for å finne egg. Alle egg som ble tatt ut skal befruktes med deres sæd.

5. Befruktning

Befruktning skjer etter noen timer fra egguthenting. Befruktningsmetode blir valg ut i forhold til spermkvalitet. Vi ser på antall bevegelige og morfologisk normale spermceller.

6. Tilbakeføring av embryo

Embryo vil bli satt inn i livmor tre dager etter egguthentingsdagen. Kvinnen, mottager, må komme inn på klinikken for å få embryo satt inn. I alt kan prosedyren ta noen få timer og dere kan reise hjem samme dag.

I enkelte tilfeller vil legen foreslå å dyrke embryo videre til blastocyststadiet, eller fram til dag 5. Tilbakeføring av embryo vil da forskyves og skje på dag 5 etter egguthenting.

Som regel er det ett eller to embryo som settes tilbake.

Ved tilbakeføring av mer enn ett embryo blir sjansen til å få graviditet høyere, men samtidig vil faren for å få flerlingsgraviditetogså øke. For å unngå tvillingsgraviditet anbefaler vi å sette tilbake ett embryo:

-når vi har mange tilgjengelige embryo av god kvalitet og kan fryse dem ned

- kvinnen er yngere enn 35 år

- første IVF-forsøk

7. Tid etter embryotransfer

Graviditetstesten skal tas to uker etter embryotransferdag. For de fleste par er akkurat de to venteukene de mest vanskelige i løpet av behandlingen.

Vi kan bare vente og håpe at embryo vil feste seg til livmor og gi ønsket graviditet. I ventetiden kan humøret svinge fra eufori til håpløshet. Leger, sykepleiere og øvrig personal på AVA CLINIC vil hjelpe og støtte dere gjennom denne ventingen. I denne perioden får dere kontinuerlig kontakt med personligveileder. Veileder kan svare på eventuelle spørsmål som kan dukke opp etter behandlingen og gi nødvendig veiledning via e-post, telefon eller Skype.

8. Graviditetstest

Graviditeten oppstår når ett eller to embryo fester seg i livmoren. Dere kan ta blodtest etter 12 dager, eller bruke urin graviditetstest 14 dager etter embryotransfer.

Vi hos AVA CLINIC er like utålmodige på resultatet som dere. Vi ber dere om å informere oss så fort dere kan uansett resultat.

Lær hvordan vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …