“Donor egg og donorsæd”
(Embryodonasjon)

Behandlingen anbefales til heteroseksuelle og enslige kvinner i tilfeller hvor egne kjønnsceller ikke kan brukes. Metoden forutsetter bruk av donoregg i kombinasjon med donorsæd i samme behandlingen.

Dere kan starte behandling med en gang uten førsamtale og venteliste.

1. Valg av donorer

Så snart dere har bestemt dere for bruk av donorgamet i behandlingen vil AVA CLINIC tilby å velge blant anonyme gametdonorer fra vårt register. Vi har ikke ventelister og er klare til å tilby individuelt tilpasset donorkombinasjon innen to uker fra vi mottok utfylt søknadsskjema fra dere.

2. Hormonstimulering av eggdonor

Stimuleringen tar cirka 10-12 dager. Mens lege følger follikkelutviklingen nøye, tar personal hos AVA CLINIC seg hånd om den fysiske og psykiske helsen til eggdonor.

3. Klargjøring av mottaker

Dere kan være hjemme når donor er under hormonstimulering. Legen setter opp for dere en egen stimuleringsprotokoll som skal følges. Dere kan ta ultralydkontroller hos nærmeste praktiserende gynekolog. I denne tiden har dere kontinuerlig kontakt med veileder, som kan svare på eventuelle spørsmål som kan dukke opp under behandlingen. Veilederen gir nødvendig veiledning via e-post, telefon eller Skype.

4. Egguthenting hos donor

Vi bruker narkose under prosedyren. Follikler punkteres med en tynn nål under ultralydtilsyn. Follikkelveske suges ut og sjekkes av embryolog for å finne egg. Alle egg som ble tatt ut tilhører dere og skal befruktes med donorsæd.

5. Tilbakeføring av embryo

Embryo settes i livmor tre dager etter egguthentingsdag. Kvinnen, mottaker, må komme inn på klinikken for å få tilbakeført embryo. I alt tar prosedyren noen få timer og dere kan reise hjem samme dag.

I enkelte tilfeller vil legen foreslo videre dyrking av embryo fem til blastocyststadiet, eller frem til dag 5. Tilbakeføring av embryo vil da forskyve seg og skje på dag 5 etter egguthenting.

Som regel er det ett eller to embryo som settes tilbake.

Ved tilbakeføring av mer enn ett embryo blir sjansen for å få graviditet høyere, men samtidig vil faren for flerlingsgraviditetogså øke. For å unngå tvillingsgraviditet anbefaler vi å sette tilbake ett embryo:

- når vi har mange tilgjengelige embryo av god kvalitet og kan fryse dem ned

- kvinnen er yngere enn 35 år

- første IVF-forsøk

6. Tid etter embryotransfer

Graviditetstesten skal tas to uker etter embryotransferdag. For de fleste par er de to venteukene den mest vanskelige i hele behandlingen.

Vi kan bare vente og håpe at embryo vil feste seg til livmor og gi ønsket graviditet. I ventetiden kan humøret svinge fra eufori til håpløshet. Leger, sykepleiere og øvrig personal på AVA CLINIC vil hjelpe og støtte dere gjennom denne ventingen. I denne perioden har dere kontinuerlig kontakt med personlig veileder. Veileder kan svare på eventuelle spørsmål som kan dukke opp etter behandlingen og gi nødvendig veiledning via e-post, telefon og Skype.

7. Graviditetstest

Graviditeten oppstår når ett eller to embryo fester seg i livmoren. Dere kan ta blodtest etter 12 dager, eller bruke uringraviditetstest 14 dager etter embryotransfer.

Vi i AVA CLINIC er like utålmodige på resultatet som dere. Vi ber dere å informere oss så fort dere kan uansett resultat.

Lær hvordan vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …