Behandlingsmetoder

Det moderne livet er forbundet med konstant stress, psykologisk undertrykkelse og negative omgivelser. Alt dette, dessverre, påvirker reproduktiv helse og reduserer betydelig våres evne til et harmonisk familieliv. I slike tilfeller kan assistert befruktning rette feilen og nå målet – å oppleve gleden av å bli foreldre.

Assistert befruktning - er et samlenavn for flere metoder som har det til felles at det gjøres kunstgrep for å oppnå svangerskap hos par som ellers ikke er i stand til det.

Inseminasjon (AI)

Inseminasjon er den enkleste form for assistert befruktning.  Partner-/donorsædprøven behandles slik at en får frem de beste spermiene som så settes inn i kvinnens livmor via et kateter gjennom skjeden. Spermiene vil selv finne veien fram til eggcellen og befrukte den.

 

Inseminasjon benyttes når spermiene har problemer med å komme inn i livmoren. Denne metoden er enkel og effektiv. I noen tilfeller brukes kunst befruktning hvor alle prosesser skjer utenfor kroppen.

 

Inseminasjon med:

Prøverør (IVF)

Prøverør, eller IVF, er befruktning utenfor kroppen og er den mest vanlige behandlingsmetoden innen assistert befruktning.  Eggene hentes ut og befruktes og dyrkes utenfor kroppen i laboratoriet.

 

Etter befruktning settes embryo inn i livmoren, hvor de fortsetter å utvikle seg videre som ved "naturmetoden" . Fertilitetsbehandling kan gi overskytende embryoer som er av så god kvalitet at de kan fryses ned og brukes ved neste forsøk. Vi kan oppbevare nedfrosne embryo i 10 år.

 

Gi ikke opp sjansen til å bli foreldre hvis dere mangler egne eggceller. AVA CLINIC har 20 års erfaring innen behandlingsprogrammer med donor egg.

 

Vi tilbyr individuell tilpasset behandling. Vi deler ikke egg som er fått etter samme stimulering mellom flere resipienter. På AVA CLINIC vil vi gjøre alt hva vi kan, for å oppfylle de ønsker som du/dere har til sæddonorens hårfarge, øyefarge, høyde og vekt, blodtype og Rhesus-faktoren. Vi sørger for at donor ligner på deg/dere mest mulig. Klart at ufrivillig barnløshet oppleves som en svært sårbar periode av livet, derfor vil vi støtte dere gjennom behandlingen og gjøre denne venteperioden kortest mulig. Hos oss har vi donor klar til å starte behandling med en gang. Dere kan starte i dag! Donoreggbehandling tar fra første samtale og frem til embryo transfer bare 2-3 måneder.

 

Lær hvordan vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …