Egne egg og
partners sæd

Behandlingen anbefales til par som sliter med å få graviditet på vanlig måte og er ufrivillig barneløs. I normal syklus hver måned ovulerer bare en eggcelle. Ved hjelp av eksterne hormoner får flere follikler mulighet til å vokse slik blir det mer modne egg i samme syklus. Behandling anbefales til de som har prøvd å oppnå graviditet over lang tid og har fått diagnosen ufrivillig barneløs. IVF kan tilrådes når partner ikke har nok sædceller til å utføre inseminering, og/eller ved tette eggledere hos kvinnen.

1. Hormonstimulering

Lege setter opp en stimuleringsprotokoll som er individuelt tilpasset. Under stimuleringen vil kvinnen få injeksjoner med FSH som skal hjelpe flere follikler til å vokse slik at det blir flere modne egg i samme syklusen.

Stimuleringen tar cirka 10-12 dager. Legen deres følger nøye med dere og kan forandre protokoll ved behov.

2. Egguthenting

Vi bruker narkose under prosedyren. Follikler punkteres med en tynn nål under ultralydtilsyn. Follikkelveske suges ut og sjekkes av embryolog for å finne egg. Prosedyren tar i alt 10-20 minutt.

3. Befruktning

Vi bruker sædkvalitet som avgjørende indikator ved valg av befruktningsmetode. Klart at antall bevegelige spermceller kan påvirker befruktningsprosess. Det finnes to hovedmetoder for egg befruktning:

1. IVF – når spermier tilsettes egg i en spesiell skål hvor de ligger sammen over natt. Morgen neste dag sjekkes antall befruktede egg.

2. ICSI – mikroinjeksjon. Befruktning skjer ved hjelp av en tynn nål som plaserer den beste sperm inn i egget. ICSI gjennomføres etter noen timer fra egguthenting.

5. Valg av embryo.

Befruktede egg dyrkes videre i inkubator, hvor det holdes stabil temperatur og CO2-verdier. Når befruktet egg deler seg kaller vi det for et embryo. Embryo kan klassifiseres med antall celler (blastomerer), deres kvalitet og struktur. De beste embryoene brukes som regel til tilbakeføring, resten fryses ned. Embryo kan dyrkes i skålen opp til 5-6 dager og det kalles blastocystdyrkning. Utvidet dyrkningstid fram til blastocyststadiet tillater valg av de sterkeste embryo. Embryolog, i samråd med lege, ser på om det er hensiktsmessig med utvidet dyrkning for hver enkelt pasient. I enkelte tilfeller vil legen foreslo å dyrke embryo videre til blastocyststadiet, eller frem til dag 5-6.

4. Tilbakeføring av embryo

Embryo skal settes i livmor etter tre dager fra egguthentingsdagen. Som regel er det en eller to embryo som settes tilbake.

Ved tilbakeføring av mer enn et embryo blir sjansen for å få til graviditet høyere, men samtidig vil faren for å få flerlingsgraviditetogså øke. For å unngå tvillingsgraviditet anbefaler vi å sette tilbake et embryo:

- når vi har mange tilgjengelige embryo av god kvalitet og kan fryse dem

- kvinnen er yngere enn 35 år

- første IVF-forsøk

5. Tid etter embryo transfer

Graviditetstesten skal tas to uker etter embryotransferdag. For de fleste par er de to venteukene de mest vanskelige i hele behandlingen.

Vi kan bare vente og håpe at embryo vil feste seg til livmor og gi ønsket graviditet. I ventetiden, kan dere ha store humørsvinger fra eufori til håpløshet. Leger, sykepleiere og øvrig personal på AVA CLINIC vil hjelpe og støtte dere gjennom ventingen.

6. Graviditetstest

Dere kan ta blodtest etter 12 dager eller bruke uringraviditetstest etter 14 dager fra embryotransfer.

Vi hos AVA CLINIC er like utålmodige for resultaten som dere. Vi ber dere om å informere oss så fort dere kan om testresultatet.

Lær hvordan vi kan hjelpe deg

Ta kontakt med oss

Og få rask svar om hvordan vi kan hjelpe deg.

ISO-sertifisert (ISO 9001:2008) Les mer her …